Obsługa oprogramowania StreamSoft, Płatnik, McSPAL

opis